Jacob W.F. Sundberg  

Minnen från en stormig professur

"Minnen" beskriver professor Sundbergs erfarenheter av svensk juridisk-politisk kultur, särskilt som denna kom till uttryck på 1970 och 80-talen, men har intresse långt utöver de juristkretsar som primärt står i fokus. Boken är ett värdefullt tidsdokument om dåvarande svenska förhållanden, i det kalla krigets skugga och en hårt ideologiserad öst-västrelstion. Sedda i backspegeln ter sig de svenska förhållandena ovanligt insulära. De senaste tjugo åren har också bekräftat legitimiteten av många av de ståndpunkter som professor Sunberg stod för, men som när det begav sig tedde sig udda, ibland rent av farliga, för det politiska etablissemanget.

Det kalla krigets slut, Europakonventionens betydelse för EG:s utveckling och för alla de nya statsskick som upprättades ur det fallna Sovjetimperiet, de mänskliga rättigheternas starka frammarsch genom FN:s insatser, Sveriges inträde i EU, är alla bidragande orsaker till att den starkt beskurna svenska diskursen som beskrivs ter sig mycket avlägsen idag. En jämförelse med amerikanska förhållanden ger roande exempel på ett annat, friare, förhållningssätt till grundläggande frågor om den offentliga debattens frihet. "Minnen" är med nödvändighet personligt färgad, men det ökar snarare bokens värde som illustration av en bit svensk nutidshistoria som hitintills inte mycket uppmärksammats men som format mycket av det vi idag ser runt omkring oss.

Krister Thelin

Hägglunds förlag och Institutet för offentlig och internationell rätt nr 159

ISBN 9789171231451. Format: 218 sidor häftad, 153 x 230 mm

Pris 180 kr