Utgivningen av Mein Kampf undgår förundersökning

STOCKHOLM (TT) 040225
Det blir ingen förundersökning mot den svenske bokförläggaren Karl-Erik Hägglund, Klavreström, och hans utgåva av Adolf Hitlers ökända bok Mein Kampf.

Redan i december förra året beslutade en åklagare att inte inleda en förundersökning angående intrång i upphovsrätten.
Åklagaren hänvisade till en dom från Högsta domstolen som sade att det inte kunnat fastställas vem som har upphovsrätten till boken i Sverige. Vidare konstaterade åklagaren att Karl-Erik Hägglund inte anger att han skulle ha den ratten.

Den tyska delstaten Bayern, som bevakar rätten till boken, begärde en överprövning av det beslutet genom sitt juridiska ombud i Sverige, Ansgar Firsching.

Vice överåklagare Mats Åhlund tog upp ärendet för prövning, men har nu kommit fram till samma bedömning som sin kollega. Det ska inte inledas en förundersökning.

Ansgar Firsching säger till TT att han ännu inte har meddelat beslutet till sin uppdragsgivare.

KOMMENTAR:

Så har detta nya tyska försök att få Mein Kampf förbjuden i Sverige en gång för alla kommit till vägs ände. Det svenska rättssystemet fungerade och höll Bayerns nya angrepp mot tryckfriheten i vårt land stången.

Det enda negativa som skulle kunna ske i framtiden är att Tyskland förvandlar EU till en tummelplats för beslag och förbud vad gäller böcker. Det gäller att inte ta in något som inverkar på vår stolta tryckfrihetstradition.

TT-notisen är tyskt vinklad och hjäper till att sprida myten att Bayern skulle ha upphovsrätten till Mein Kampf. Myndigheterna beslagtog upphovsrätten till boken efter kriget, något som strider mot internationella konventioner. På detta sätt blockerar man att boken kan ges ut i Tyskland före 70 år efter Hitlers död. Det är något man kan fundera över – varför eller orsakerna. Christina Kjellstrands resonemang är intressant.

Kalle Hägglund

Här följer gången i Bayerns försök att få överprövning av vice chefsåklagare Tora Holst beslut om att ingen ny förundersökning skulle inledas.

Mein Kampf – en gång för alla

Överprövning begärd om Mein Kampf

Stockholm 04-01-26 (TT)
Striden om den svenska nyutgåvan av Adolf Hitlers ökända bok Mein Kampf har tagit fart igen. Tyska delstaten Bayern, som bevakar rätten till verket, begär nu överprövning av åklagarens beslut att inte inleda förundersökningmot den svenske förläggaren Karl-Erik Hägglund och hans utgåva av boken.

– Genom att han (Hägglund) återigen begår gärningen anser vi att förundersökning bör inledas, säger Ansgar Firsching, juridiskt ombud i Sverige för delstaten Bayern, till TT,

Firsching hänvisar i sin begäran till att Högsta domstolen (HD) i en villkorlig dom 1998 dömde Hägglund för upphovsrättsbrott. Hägglund spred en nyutgåva av boken redan 1992, men nu gäller det utgåvan från 2002, säger Firsching.

I ett beslut från december i fjol skriver vice överåklagare Tora Holst i Stockholm att HD ansett att Hägglund inte har upphovsrätten, men att det heller inte går att slå fast vem som faktiskt har den. Vidare, skriver Holst, anger heller inte Hägglund att han har rätten. Men Firsching påpekar att den svenska upphovsrättslagen inte kräver en känd upphovsman. Att Bayerns rättigheter kan ha kränkts är inte ”osannolikt”, akriver han i sin begäran.

– – –

Kommentar

Ansgar Firsching och Bayern är dåliga förlorare. Efter en knockout blir en boxare avstängd i några månader. Det borde också gällt i detta rättshaveristiska uppträdande.

Men nu har man i två brev till överåklagaren begärt överprövning. För en svensk är det en märklig läsning av en blandning av politik och några svepande juridiska betraktelser. Uppenbarligen är de ursprungliga texterna skrivna på tyska. därav det mäkliga språkbruket. Men alla kan själv ta ställning till det första brevet såväl som till det andra brevet samt mitt svar till överåklagaren.

Tyskland har en tradition av att ge sig på mindre och svagare länder i grannskapet, t ex Tjeckien där man lyckades få boken förbjuden. (Vår egen historia i ämnet är inte någon upplyftande läsning, se Erik Göthes Den vanliga vägen.) Mein Kampf kommer ut vartannat år i England. På frågan om det engelska förlaget haft några problem med Bayern blev svaret nej – med ett skratt och tillägget: ”Det var vi som vann kriget.” Den märkliga figuren Klaus Wilde vid tyska ambassaden har bekräftat detta med motiveringen att det vore utsiktslöst.

Men Ansgar Fisching och Bayern borde kanske ha läst nedanstående text som reglerar överprövning innan tanken kom upp. Delstaten Bayern och Ansgar Fisching kvalar inte in på något av kriterierna. Det är allvarligt när Europas största makt och dess inhyrda jurister uppträder slarvigt och inte sätter sig in i rättsläget.

”En framställning om överprövning tas vidare bara upp till prövning om den som begärt överprövning anses ha ett legitimt intresse av att få saken prövad. En misstänkt, tilltalad eller målsägande anses tillhöra denna kategori, liksom även myndigheter med tillsynsuppgifter inom ett visst område.”

Överåklagare (hos RÅ) Gunnel Lindberg, Förvaltningsrättslig tidskrift årgång 2000, s 52.

Klavreström den 4 februari 2004

Knockouten i december

Bayern och Tyskland försökte i slutet av förra året igen få böckerna förbjudna i vårt land sen man förlorat upphovsrättsstriden efter HD-domen 1998.
 
Denna gång ville Tyskland få åtal väckt för att ”Tysklands anseende utomlands avsevärt tar skada” och med ”respekt som man är skyldig förintelsens offer.”
 
Men denna gång agerade rättsapparaten snabbt. Vice chefsåklagare Tora Holst meddelade den 18 december att det inte ”är påkallat att väcka åtal.” – ”Förundersökning skall därmed inte inledas.”
 
Därmed satte svensk rättvisa stopp en gång för alla för Tysklands märkliga agerande i denna bokutgivning.
 
Tora Holst skriver angående HD-domen att Kalle Hägglund ”inte hade upphovsrätten och att det inte heller i målet kunnat fastställas vem som faktiskt hade upphovsrätten till boken i Sverige.” – ”…Hägglund påstår inte heller nu, i samband med nyutgåvan, att han har upphovsrätten till verket. Han anger på försättsbladet till nyutgåvan att han ’i enlighet med vad som är brukligt i förlagsbranschen’ nedlagt all tänkbar omsorg och möda i syfte att få fram uppgifter om vem som är innehavare av upphovsrätten till Mein Kampf i Sverige men att detta visat sig omöjligt att utröna.”
 
Den som vill läsa mer om denna följetong hittar allt här.
 
Klavreström den 23 december 2003
 
Kalle Hägglund