Hägglunds förlag är nu åter på banan!

2011 gav vi ut:

Överlevaren av Olle Leino

Minnen från en stormig professur av Jacob W.F. Sundberg

2008-2009:

Hyresgästen av Marika Kråik.

Kära hustru, älskade syster, kära tant av Maya Lamppu.

Där utanför av Christian Braw.

En kraft starkare än jag själv av Per Gahrton

Zeitya eller obegränsningn av Per Svensson.

Ny upplaga av Mein Kampf finns nu inne!

 

Till er med författarambitioner: Skicka inte in manus oombedda! Skicka oss bara ett mail, där du presenterar dig och så lite kort om ditt manus. OBS - inga bilagor (Vi öppnar inte dessa)!! Om vi finner det hela intressant tar vi kontakt och ger instruktion om hur vi vill ha manuset. Vi tar inte ansvar för ert material, som ni skickar till oss utan vårt medgivande!

 

Till bokhandlare, bibliotek etc. så rekommenderar vi att ni i första hand beställer våra böcker från FSYS (Förlagssystem AB) resp BTJ. Därest boken inte finns där är ni naturligtvis välkomna att beställa den direkt från oss.

 

Titta gärna in på våra Nyheter!

Man länkar vidare genom att peka på

Åsikter och synpunkter är till stor hjälp, små som stora, innehåll, form och inte minst länkar som inte fungerar osv.

Böcker går att beställa per e-post. Villkoren är priset som anges, mot faktura + B-porto. Vid större beställningar från privatpersoner kan vi begära förskott alt. skicka mot postförskott.

Alla beställningar bekräftas per e-post. Om ingen bekräftelse kommit kan beställningen ha gått under bland all skräppost.

Om du vill ha information om nya böcker som kommer ut, anmäl dig till nyhetslistan.


I övriget gäller ”Published and be damned”


Hägglunds förlag

 

Vi minns

Kalle Hägglund

Hägglunds Förlag har förlorat sin grundare Kalle Hägglund, som hastigt lämnade oss i december 2005. Begravningsakten ägde rum i Klavreströms Folkets Hus. Kalle vilar nu på Nottebäcks kykogård. Hans vänner har bekostat en enkel minnessten därstädes. En bra resumé över Kalles liv och livsgärning finns på Wikipedia

Här länkar till minnesrunor över Kalle: Jan Myrdal Fredrik Virtanen, Aftonbladet Eric Edwardsson, BIS Daniel Olsson, Expo Bjarne Moelv, Eskilstunakuriren

 

 

 

 

Förlaget fortlever genom stiftelsen Klavrekultur. Stiftelsens styrelse består av Kalles vänner och kollegor som förstår vikten av en fortsatt utgivning i Kalles anda. Den yttrande- och tryckfriheten som Kalle tog som sin livsuppgift att försvara är idag hotad från fler håll än på mycket länge. Och liksom under diktaturerna i Tyskland resp. Sovjet förs tankar åter fram om en statligt proklamerad historiesyn. Men lärare och forskare protesterar genom ett upprop "historieuppropet" som har fått stor anslutning.

För bra information om läget för vår yttrande- och tryckfrihet läs Tidskrift för folkets rättigheter.

 

Läs om hur Fristaten Bayern och den tyska förbundsrepubliken förlorade möjligheten att stoppa utgivningen av Mein Kampf i Sverige